Zielona Linia

Aktualności

Gwarancje dla młodzieży

20.10.2014

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie zaprasza na cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych dotyczących wsparcia młodych mieszkańców Warmii i Mazur finansowanego ze środków unijnych w ramach Gwarancji dla (...)

Porady

Roboty publiczne

Organizowane na wniosek: organów samorządów administracji rządowej instytucji użyteczności publicznej Cel: w szczególności wsparcie realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz zadań związanych (...)

Programy specjalne

Programami mogą być objęte osoby zakwalifikowane przez powiatowy urząd pracy (np. bezrobotni, pracownicy w okresie wypowiedzenia (...)